Emocinio gerbūvio stiprinimas organizacijoje

Prastos emocinės sveikatos padariniai

78%

jaučia pasaulinės pandemijos sąlygotą padidėjusį stresą

50%

Y kartos atstovų  palieka darbą

~$7000

vidutinė darbuotojo pakeitimo kaina

Emocinės sveikatos programos darbovietėje nauda

2.2 x ROI

investicijų grąža didėja daugiau nei du kartus

didesnis darbuotojų atsparumas ir įsitraukimas

+235%

išauga bendrovės akcijų vertė 

"Mūsų tikslas - sukurti ir nuolat tobulinti sveiką ir įtraukiančią darbo aplinką, kurioje darbuotojai gali būti savimi, kurioje visi kartu dirbame siekdami apsaugoti ir skatinti sveikatingumą, saugą, gerovę ir tvarumą. Savo atsakomybe laikome sudaryti sąlygas darbuotojams rūpintis savimi. Mindletic yra tam puiki priemonė: emocijų dienoraštis skatina žmones kasdien sąmoningai rūpintis savo emocine sveikata; taip pat suteikia galimybę bendrauti vieniems su kitais bendruomenės kambariuose, o mes, kaip įmonė, galime būti tikri, kad jei kas nors atsidurs sunkioje situacijoje - jam bus pasiekiama profesionali pagalba."

- Jolita Gurskytė, personalo skyriaus vadovė, Vinted

Padaryk savo organizaciją Mindletiškesne!